Wie zijn wij?

Stichting De Salon is een stichting zonder winstoogmerk. De statutaire doelstelling van de stichting is het bevorderen van een inclusieve samenleving. Dit doel tracht de stichting onder meer te bereiken door het ontwikkelen en organiseren van activiteiten en projecten in het publieke domein.

Het bestuur is onbezoldigd en bestaat uit mw. N. Tonkens (bestuurder), de heer G. Pel (bestuurder) en de heer S. Titus (bestuurder). De stichting kent geen directie of andere vaste betaalde krachten. Ook kent de stichting geen vaste lasten of inkomsten. Per project wordt gebruik gemaakt van ingehuurde krachten en wordt financiering geworven.

Stichting De Salon
Slaakstraat 2 H
1078 BD Amsterdam
info@de-salon.net
RSIN: 823208357

Hieronder vindt u verslag van recente activiteiten.