Wie zijn wij?

Stichting De Salon is een stichting zonder winstoogmerk. De statutaire doelstelling van de stichting is het bevorderen van een inclusieve samenleving. Dit doel tracht de stichting onder meer te bereiken door het ontwikkelen en organiseren van activiteiten en projecten in het publieke domein.

Hieronder vindt u verslag van recente activiteiten.